LinkedIn

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Category Sukcesy

Z radością informujemy, że sukcesem zakończył się spór przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o łącznej wartości ponad 8 mln złotych, prowadzonego przez Miasto Chodzież.

W wydanym w dniu 11 stycznia 2017 r. rozstrzygnięciu Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy kwestionującego wybór najkorzystniejszej oferty, uznając je za bezzasadne.

Miasto Chodzież na rozprawie, jak i w toku postępowania odwoławczego, reprezentował mec. Michał Prętnicki, radca prawny z Działu Prawa Cywilnego w naszej Kancelarii. 

 

Zobacz także: