LinkedIn

Status prawny radnego – zagadnienia wybrane

Category News
Organizatorem szkoleń jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych a osobami prowadzącymi – prawnicy z Dr Krystian Ziemski & Partners: Agata Legat i Maciej Kiełbus. Szkolenia są kierowane do nowo wybranych radnych do rad gmin i rad powiatów z terenu Wielkopolski oraz województwa lubuskiego.
Podczas czterogodzinnego szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:
·    status prawny radnego;
·    wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej;
·    relacje między organem wykonawczym a organem uchwałodawczym;
·    przykłady świadczeń majątkowych.
Zobacz także: