LinkedIn

Spotkanie subregionalne WOKISS

Category News

Prawnik Działu Prawa Administracyjnego Maciej Kiełbus został zaproszony jako uczestnik zjazdu subregionalnego, który będzie okazją do poruszenia tematyki związanej z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zobacz także: