LinkedIn

SPOTKANIE REGIONALNYCH ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

Category News
Lider Działu Prawa Administracyjnego Maciej Kiełbus uczestniczył w spotkaniu Regionalnych Organizacji Samorządowych, które odbyło się w miejscowości Świerklaniec w dniach 16-17 maja br. Gospodarzem tego spotkania był Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Studencki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów.
Zebrani uczestnicy dyskutowali nad dalszym lobbingiem dot. prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, dalej tematem obrad była też oświata, system ustrojowych regulacji samorządowych, koncepcja i program Kongresu Polskich Samorządów oraz skuteczność regionalnych organizacji samorządowych działających wspólnie. 
 
Maciej Kiełbus uczestniczył w dyskusji koncepcyjnej dotyczącej systemu ustrojowych regulacji samorządowych, prezentując stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w zakresie pojawiających się propozycji dotyczących ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych JST, przedłużenia długości kadencji tychże organów oraz zabezpieczenia socjalnego ustępujących samorządowców
 
Było to już trzecie spotkanie organizacji samorządowych. Zjazd był kontynuacją wcześniejszych spotkań w Tarnowie Podgórnym i Konstantynowie Łódzkim, w których również uczestniczyli prawnicy naszej Kancelarii, w tym Maciej Kiełbus. 
 
Kolejne, tj. czwarte już spotkanie organizacji samorządowych organizuje Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
Zobacz także: