LinkedIn

Spotkanie regionalnych korporacji samorządowych

Category News
W spotkaniu udział zapowiedzieli przedstawiciele m.in Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. Organizacja spotkania została zainspirowana wieloma pomysłami na poprawę jakości przestrzeni legislacyjnej w której funkcjonują organizacje regionalne. Jego celem jest wymiana uwag i opinii nt. najbardziej problematycznych zagadnień prawno – ustrojowych, czyli m.in. nowego prawa dotyczącego odpadów, systemu ochrony zdrowia oraz realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Samorządowcy skupią się także na sformułowaniu uwag dotyczących finansów publicznych, czyli m.in. perspektyw finansowych w nowym budżecie UE, zasad finansowania oświaty, kosztów oświetlenia dróg publicznych oraz innych elementów zasadniczo wpływających na kondycję finansową całego środowiska. Udział prawników naszej Kancelarii w tym przedsięwzięciu jest kolejnym przejawem trwającej od kilku lat współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Więcej możemy dowiedzieć się na stronie: http://www.sgipw.wlkp.pl
Zobacz także: