LinkedIn

Spotkanie Regionalnych Korporacji Samorządowych w Konstantynowie Łódzkim

Category News

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
 • Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, 
 • Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,
 • Związku Gmin Lubelszczyzny
 • Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 • Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 • Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

Celem spotkania było omówienie przede wszystkim: 

 • stanu wdrażania nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
 • projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, 
 • założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jst, 
 • propozycji specjalizacji regionalnych korporacji samorządowych w określonych tematach.

Było to już drugie spotkanie, na które to został zaproszony ekspert z naszej Kancelarii. 

 

http://www.stowarzyszeniegmin.eu/page/index.php?str=3&id=3922

http://www.sgipw.wlkp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=703:drugie-spotkanie-regionalnych-korporacji-samorzdowych&catid=1:aktualnoci&Itemid=41

http://www.lubuskiegminy.pl/index.php/relacje-ze-spotka/641-zrzeszenie-na-spotkaniu-regionalnych-korporacji-samorzdowych

 

Zobacz także: