LinkedIn

Spotkanie konsultacyjne Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych

Category News

17 marca 2014 r. w Poznaniu obyło się zorganizowane przez członków Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) spotkanie konsultacyjne, które dotyczy Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedstawiciele organizacji samorządowych szczegółowo omawiali projekt ustawy. W spotkaniu, oprócz samorządowców, uczestniczyli Minister Kancelarii Prezydenta RP - Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - Janusz Sepioł, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - Stanisław Iwan.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawicieli siedmiu regionalnych organizacji samorządowych:

  • Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
  • Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza
  • Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
  • Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
  • Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
  • Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
  • Związku Gmin Pomorskich

W obradach OPOSu uczestniczył także Maciej Kiełbus - prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii. Maciej przedstawił uwagi OPOSu dotyczące prezydenckiego projektu ustawy w zakresie konwentu delegatów samorządu lokalnego w województwie.

Zobacz także: