LinkedIn

Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej

Category News
Szkolenie było realizowane w ramach projektu “Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”, w którym uczestniczą Gmina MiejskaChełmno (lider projektu) wspólnie z Gminą Świecie, Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie (partnerzy projektu).Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania czterech urzędów w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencjiBył to kolejny projekt z udziałem naszej Kancelarii adresowany do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zobacz także: