LinkedIn

Seminarium „Wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin”

Category News

Dnia 9 czerwca 2015 r. w Pelpinie odbędzie się seminarium pt. "Wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin", organizowane przez Związek Gmin Pomorskich

Prelegentami podczas szkolenia będą prawnicy z naszej Kancelarii - radca prawny Dominik Goślicki – Konsultant w Dziale Prawa Podatkowego oraz Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego.

W programie mec. Goślicki przedstawi VAT od inwestycji gminnych w świetle znowelizowanych przepisów oraz najnowszego orzecznictwa” oraz „Wybrane zagadnienia opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości  (zagadnienia materialne i procesowe)”.

Natomiast Maciej Kiełbus omówi „Prawidłowe kształtowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jako element taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.

Seminarium skierowane jest do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz skarbników gmin.

 

Zobacz także: