LinkedIn

Seminarium „Wdrożenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w proces planistyczny – aspekty prawne i planistyczne”

Category News

20 września 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Wdrożenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w proces planistyczny - aspekty prawne i planistyczne”, które realizowane było przez Hallmark Events.

Wśród prelegentów znalazła się publikująca na co dzień na łamach Portalu PrawoDlaSamorządu.pl Anna Kudra - prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu - która przedstawiła temat pt. „Prawne aspekty wdrożenia w proces planistyczny map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego”.

Podczas Seminarium zostały poruszone następujące tematy:

  • Wdrożenie map w proces planistyczny – jak czytać mapy?
    • Zakres map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.
    • Format i skala map.
  • Zmiana dotychczasowych i uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego.
  • Zmiana wydanych i wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy dla terenów objętych mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego.
  • Koszty sporządzenia zmian dokumentów planistycznych.
  • Wprowadzane ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a kwestie ewentualnych odszkodowań dla właścicieli gruntów.
  • Konsekwencje wdrożenia map ryzyka i zagrożenia powodziowego na przykładach gmin z różnych części Polski.
Więcej informacji na temat szkolenia można odnaleźć TUTAJ.
Zobacz także: