LinkedIn

Seminarium pt. „Aktywność obywatelska a obowiązki JST – wybrane zagadnienia”

Category News

Dnia 4 listopada 2015 r. w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się seminarium pt. „Aktywność obywatelska a obowiązki JST - wybrane zagadnienia”, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Wśród prelegentów seminarium znaleźli się również prawnicy naszej Kancelarii. Joanna Kostrzewska – radca prawny z Działu Prawa Administracyjnego, przedstawiła temat dotyczący „Wybranych zagadnień ustawy o dostępie do informacji publicznej”, natomiast tematami wystąpień Mateusza Karciarza – prawnika w Dziale Prawa Administracyjnego były „Obowiązki organów gmin w świetle nowej ustawy o zgromadzeniach” oraz „Partycypacja społeczna w statutach JST”.

Jednym z prelegentów podczas Seminarium był również Mieczysław Augustyn – Senator RP, współtwórca ustawy o petycjach.

Spotkanie otworzył Grzegorz Ganowicz – wiceprzewodniczący SGiPW, a zarazem Przewodniczący Rady Miasta Poznania, natomiast całe Seminarium poprowadził Tomasz Telesiński  – Dyrektor biura SGiPW.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. portal PrawoDlaSamorządu.pl.

Zobacz także: