LinkedIn

Seminarium „Pomoc publiczna udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Category News

3 lipca 2014 r. w sali im. W. Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się seminarium pt. Pomoc publiczna udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, które poprowadziła mec. Katarzyna Dudziak - radca prawny w Dziale Prawa Handlowego naszej Kancelarii.

Na podstawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej, obowiązującego od początku 2014 roku, zasady dotyczące pomocy de minimis uległy zmianie, co wymagało odpowiedniego przygotowania JST, dlatego tematyką spotkania były uregulowania prawne dotyczące pomocy de minimis oferowanej przez samorządy lokalne.

Seminarium organizowane było przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przy współpracy z naszą Kancelarią. 

Zobacz także: