LinkedIn

Seminarium „Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST”

Category News
Dnia 8 grudnia 2014 r. w Budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbędzie się seminarium pt. „Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST”, które realizowane jest przy współpracy z naszą Kancelarią.
 
Właśnie rozpoczęła się VII kadencja Samorządu Terytorialnego. Jest to czas wytężonej pracy na rzecz społeczności lokalnej, która wymagać będzie profesjonalnego przygotowania. Dlatego serdecznie zapraszamy na seminarium, w którym prelegentami będą Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant oraz Anna Kudra – Starszy Asystent w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii.
 
Seminarium poświęcone będzie przede wszystkim edukacji samorządowej radnych z terenu Wielkopolski i kierowane jest szczególnie do tych reprezentantów społeczności lokalnych, którzy po raz pierwszy otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców.
 
W programie możemy znaleźć takie tematu jak „Zakazy i zobowiązania związane z pełnieniem funkcji radnego” i „Wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej”.  
 
Serdecznie zapraszamy!
Zobacz także: