LinkedIn

Seminarium „Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST” w Żychlinie

Category News

18 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie (gmina Stare Miasto) odbyło się seminarium pt.: Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz nasza Kancelaria.

Seminarium poświęcone było przede wszystkim edukacji samorządowej radnych z terenu Wielkopolski i kierowane szczególnie do tych reprezentantów społeczności lokalnych, którzy po raz pierwszy otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców.

Prelegentami spotkania byli Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant oraz Anna Kudra – Starszy Asystent w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii.

W programie mogliśmy znaleźć takie tematy jak „Zakazy i zobowiązania związane z pełnieniem funkcji radnego” i „Wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej”.

Zobacz także: