LinkedIn

Seminarium „Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST”

Category News

Dnia 8 grudnia 2014 r. w Budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się seminarium pt. „Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST”, które realizowane było przy współpracy z naszą Kancelarią.

Seminarium poświęcone było przede wszystkim edukacji samorządowej radnych z terenu Wielkopolski i kierowane szczególnie do tych reprezentantów społeczności lokalnych, którzy po raz pierwszy otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców.  

Prelegentami spotkania byli Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant oraz Anna Kudra – Starszy Asystent w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii.

W programie mogliśmy znaleźć takie tematy jak „Zakazy i zobowiązania związane z pełnieniem funkcji radnego” i „Wybrane elementy ogólnej procedury uchwałodawczej”.

Zobacz także: