LinkedIn

Seminarium „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w Gdańsku

Category News

22 stycznia 2015 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbędzie się seminarium „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, której organizatorem jest Związek Gmin Pomorskich oraz nasza Kancelaria.

Prelegentem będzie Maciej Kiełbus - Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii.

Program seminarium obejmuje omówienia najważniejszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalanie i wydatkowanie, przetargi „śmieciowe”, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pojęcie „właściciela nieruchomości” – problem nieruchomości wielorodzinnych. Spotkanie zakończy się tematem omówieniem sprawozdawczości, analityki i sankcji w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dyskusją na w/w tematy.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także: