LinkedIn

Seminarium „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Category News

W dniu 28 listopada 2014 r. w sali im. W. Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się seminarium pt. „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” organizowane przy współpracy z naszą Kancelarią.

Głównym prelegentem podczas spotkania był prawnik Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii,  specjalista w problematyce nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, biorący aktywny udział w pracach legislacyjnych nad najnowszymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Drugim z prelegentów był Mateusz Karciarz - Starszy Asystent w Dziale Prawa Administracyjnego zajmujący się tematyką prawa samorządowego, w tym nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Seminarium poświęcone było przede wszystkim długo oczekiwanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym zmiany dotyczące m.in. opłat za gospodarowanie odpadami, przetargów „śmieciowych”, problematyki PSZOK-ów, czy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz także: