LinkedIn

Seminarium „Jak pisać i oceniać gminne programy rewitalizacji. Źródła finansowania rewitalizacji w ramach środków z UE i krajowych”

Category News

Dnia 30 września 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Jak pisać i oceniać gminne programy rewitalizacji. Źródła finansowania rewitalizacji w ramach środków z UE i krajowych”, które realizowane było przez Hallmark Events.

Wśród prelegentów znalazła się publikująca na co dzień na łamach Portalu PrawoDlaSamorządu.pl Anna Kudra - prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu - która przedstawiła temat pt. „Prawne aspekty konstruowania i realizacji gminnego programu rewitalizacji”.

Podczas Seminarium zostały poruszone następujące tematy:

  • Główne zagadnienia i kluczowe zmiany w przyjętej ustawie o rewitalizacji.
  • Kwestie planistyczne, finansowe, prawne i społeczne.
  • Źródła finansowania rewitalizacji w ramach środków z UE i krajowych.
  • Przykłady metodologii wyznaczania obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem czynników, gospodarczych, społecznych i przestrzennych.
  • Gminne programy rewitalizacji – pierwsze doświadczenia z urzędów.
  • Aktualne podejście do oceny występowania pomocy publicznej w latach 2014- 2020.
  • Badanie zgodności dofinansowania projektów ze środków europejskich z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 w projektach rewitalizacyjnych.

Seminarium przeznaczone było dla:

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z działów zajmujących się rewitalizacją, prawnych, pomocy publicznej i kwestii społecznych;
  • przedstawicieli spółek komunalnych, którzy będą współpracować przy tworzeniu programów rewitalizacji;
  • przedstawicieli firm doradczych, kancelarii prawnych i banków.
Więcej informacji na temat szkolenia można odnaleźć TUTAJ.
Zobacz także: