LinkedIn

Seminarium „Jak pisać i oceniać gminne programy rewitalizacji. Źródła finansowania rewitalizacji w ramach środków z UE i krajowych”

Category News

Dnia 30 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się Seminarium „Jak pisać i oceniać gminne programy rewitalizacji. Źródła finansowania rewitalizacji w ramach środków z UE i krajowych”, które realizowane jest przez Hallmark Events.

Wśród prelegentów znalazła się publikująca na co dzień na łamach Portalu PrawoDlaSamorządu.pl Anna Kudra - prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu - która przedstawi temat pt. „Prawne aspekty konstruowania i realizacji gminnego programu rewitalizacji”.

Podczas Seminarium zostaną poruszone następujące tematy:

  • Główne zagadnienia i kluczowe zmiany w przyjętej ustawie o rewitalizacji.
  • Kwestie planistyczne, finansowe, prawne i społeczne.
  • Źródła finansowania rewitalizacji w ramach środków z UE i krajowych.
  • Przykłady metodologii wyznaczania obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem czynników, gospodarczych, społecznych i przestrzennych.
  • Gminne programy rewitalizacji – pierwsze doświadczenia z urzędów.
  • Aktualne podejście do oceny występowania pomocy publicznej w latach 2014- 2020.
  • Badanie zgodności dofinansowania projektów ze środków europejskich z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 w projektach rewitalizacyjnych.

Seminarium przeznaczone jest dla:

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z działów zajmujących się rewitalizacją, prawnych, pomocy publicznej i kwestii społecznych;
  • przedstawicieli spółek komunalnych, którzy będą współpracować przy tworzeniu programów rewitalizacji;
  • przedstawicieli firm doradczych, kancelarii prawnych i banków.

Więcej informacji na temat seminarium można odnaleźć TUTAJ.

Zapraszamy do udziału!

Zobacz także: