LinkedIn

Seminarium dot VAT dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i skarbników gmin z woj. lubuskiego.

Category News

W dniu 1 sierpnia 2013 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyło się seminarium zorganizowane przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego we współpracy z naszą Kancelarią. W spotkaniu udział wzięło blisko 80 wójtów, burmistrzów, skarbników i pracowników urzędów z gmin województwa lubuskiego

Tematem seminarium było: "Rozliczenie jednostek samorządu terytorialnego z VAT wraz z jednostkami budżetowymi – czyli jak po uchwale NSA w zakresie VAT rozliczać Gminę"
Prelegentami seminarium byli doradca podatkowy Paweł Kaźmierczak Lider Działu Prawa Podatkowego oraz mec. Michał Kostrzewa, prawnik w Dziale Prawa Podatkowego. 

Celem spotkania było przede wszystkim przybliżenie potencjalnych skutków prawnopodatkowych najnowszej uchwały NSA (I FPS 1/13 ), a także umożliwienie gminom przygotowania się gmin do rozliczeń w VAT wg nowych zasad opodatkowania.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe relacje prawnopodatkowe na gruncie VAT na linii jednostka samorządu terytorialnego oraz jej jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe), przybliżono treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. nr I FPS 1/13 w przedmiocie rozliczenia VAT jednostek budżetowych; a także omówiono potencjalne korzyści i obszary zagrożeń związane z nowym systemem rozliczeń w VAT będącego następstwem Uchwały. 

Prawnicy udzielili również praktycznych wskazówek odpowiadając na pytanie w jaki sposób przygotować się do koniecznych działań rozliczeniowych. 

Seminarium było także okazją do prezentacji portalu PrawoDlaSamorzau.PL prowadzonego przez naszą Kancelarię.

 

 

Zobacz także: