LinkedIn

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Artykuł Macieja Kiełbusa w Dzienniku Gazecie Prawnej

Category Publikacje

Gminy oraz publicznoprawne związki międzygminne, realizując określone zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Więcej na ten temat w artykule opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Maciej Kiełbus
Maciej Kiełbus
Partner Zarządzający | prawnik
Tytuł zawodowy: prawnik
Język: Angielski
Telefon: 601 832 287
Profil na LinkedIn: LinkedIn
Zobacz także: