LinkedIn

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA AKADEMII LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

Category News

To już IV edycja Akademii Liderów Samorządowych realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie (Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej).

Ta edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników, z co najmniej 80 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jej celem jest podniesienie kompetencji kadr w samorządzie terytorialnym.

Jest ona adresowana do sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, odpowiadających za organizację i jakość pracy urzędu oraz do skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, odpowiedzialnych za sprawy finansowe jednostek.

Zobacz także: