LinkedIn

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA” – PANEL DYSKUSYJNY

Category News

Dnia 20 marca 2014 r. w Collegium Iuridicum Novum UAM w Poznaniu odbył się panel dyskusyjny poświęcony wprowadzeniu w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dyskusję poprowadził Maciej Kiełbus – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego naszej Kancelarii oraz doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Uczestnikami dyskusji byli Krzysztof Krauze - Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. oraz Krzysztof Jonczyk - Zastępca Dyrektora Biura Związku Miedzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

Zobacz także: