LinkedIn

Relacja z seminarium o zmianach w „ustawie śmieciowej”

Category News

W Informatorze członkowskim Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski „Głos SGiPW” [nr 10/2014 (Listopad 2014)] ukazała się relacja z seminarium, które odbyło się w dniu kiedy Sejm przyjął większość senackich poprawek do projekty ustawy śmieciowej, tj. 28 listopada 2014 r.

Głównym prelegentem podczas spotkania był prawnik Maciej Kiełbus – Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w naszej Kancelarii,  specjalista w problematyce nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, biorący aktywny udział w pracach legislacyjnych nad najnowszymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Drugim z prelegentów był Mateusz Karciarz - Starszy Asystent w Dziale Prawa Administracyjnego zajmujący się tematyką prawa samorządowego, w tym nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W seminarium wzięło udział ponad 80 przedstawicieli JST i związków międzygminnych, którzy zadawali liczne pytania naszym ekspertom.
Zobacz także: