LinkedIn

Reforma planistyczna bolączką samorządowców i inwestorów. Artykuł mec. Agaty Legat i mec. Edyty Wielańczyk-Grzelak

Category Publikacje

"Najistotniejsza data, którą samorządowcy muszą zapamiętać w kontekście planowania przestrzennego, to 31 grudnia 2025 r. To dzień, do którego będą obowiązywały dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jeśli wcześniej gminy nie opracują i nie uchwalą planu ogólnego oraz plan ten nie wejdzie w życie."

Serdecznie polecamy lekturę artykułu w piśmie "Wspólnota" 18/2023, w którym mec. Agata Legat oraz mec. Edyta Wielanczyk-Grzelak obszernie piszą o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Edyta Wielańczyk-Grzelak
Edyta Wielańczyk-Grzelak
Partner | radca prawny
Tytuł zawodowy: radca prawny
Język: Angielski
Telefon: 61 866 26 28
Zobacz także: