LinkedIn

Reforma gospodarki odpadami w wykładni instytucji odwoławczych, kontroli i nadzoru

Category News
Organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, które pragnie zaprosić do dyskusji nad najistotniejszymi i najbliższymi zobowiązaniami JST, które prowadzić będą do wdrażania reformy.Partnerem merytorycznym seminarium jest nasza Kancelaria, której przedstawiciel uczestniczyć będzie w panelu dyskusyjnym wspólnie z przedstawicielami Regionalnej Izby Bobrachunkowej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Urzędu Wojewódzkiego.23.11.2012r.: Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym zostanie powtórzone 7 grudnia 2012 r.
Zobacz także: