LinkedIn

PUBLIKACJE: Książka „Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania” – K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat

Category Publikacje

Dziś rozpoczyna się sprzedaż książki “Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania”. W publikacji tej autorki Kinga Grzelak, Marta Klimek oraz Agata Legat odnoszą się do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jest to pozycja, z którą powinien zapoznać się każdy zaangażowany w proces inwestycyjny.

Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione z uwzględnieniem stanowisk organów administracji oraz sądów administracyjnych.
Zapraszamy!

Zobacz także: