LinkedIn

PUBLIKACJA: Wywiad z Pawłem Grzybowskim w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 28.06.2021 r.

Category Publikacje
"Niewątpliwie wokół projektu będą trwały dyskusje. Prócz kwestii zasadniczych, jak okres rekompensaty czy kompletność regulacji z punktu widzenia treści wyroku TK (określenie daty wejścia w życie definicji elektrowni), uwagi wymagać może także sam techniczny tryb zwrotu" mówił w rozmowie z DGP Dr Paweł Grzybowski.
 
Zobacz także: