LinkedIn

PUBLIKACJA: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski współredaktorem i współautorem monografii „Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego”

Category Publikacje

Niezwykle miło nas poinformować, iż do księgarń trafiła już książka "Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego", której współredaktorem i współautorem jest profesor Krystian Ziemski

W publikacji poruszono tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Rozdziały autorstwa profesora Krystiana Ziemskiego dotyczą m.in stanowienia aktów prawa miejscowego w przypadku podjęcia instytucjonalnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w formie porozumienia.

Serdecznie zachęcamy do lektury

Zobacz także: