LinkedIn

PUBLIKACJA: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski autorem artykułu w czasopiśmie Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Category Publikacje

Demokratyczne państwo prawa cechuje samorząd terytorialny, odpowiadający założeniom zdefiniowanym w Europejskiej karcie samorządu lokalnego. Powierzenie mu realizacji zadań publicznych, wymaga sprawowania nad nimi nadzoru zapewniającego zgodność jego działań z prawem. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ingerowanie w działania samorządu wymaga poszanowania zasady swobody realizacji jego działań, co przemawia za ograniczeniem nadzoru do niezbędnych rozmiarów. W opracowaniu analizie poddano zgodność polskich regulacji dotyczących samorządu z Kartą.

Artykuł autorstwa prof. UAM dr. hab. Krystiana Marka Ziemskiego, który zawiera analizę zgodności polskich regulacji dotyczących samorządu z Kartą, jest dostępny jest tutaj.

Zobacz także: