LinkedIn

PUBLIKACJA: Księga jubileuszowa Profesora Krystiana Ziemskiego

Category Publikacje

Z ogromną przyjemnością informujemy o ukazaniu się publikacji książkowej pt. „Prawne formy działania stosowane przez organy samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystianowi Ziemskiemu” pod redakcją naukową dr Marii Jędrzejczak, oraz prof. dr. hab. Marka Szewczyka.

Wśród autorów znaleźli się dawni doktoranci Pana Profesora i współpracownicy Kancelarii: dr Anna Kudra Ostrowska — autorka publikacji pt. „Restytucja obowiązywania aktu prawa miejscowego jako skutek wyroku sądu administracyjnego” oraz dr Adrian Misiejko — autor artykułu pt. „Dopuszczalność odbywania sesji rady gminy w trybie hybrydowym poza stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii”.

Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krystianowi Ziemskiemu stanowi zbiór tekstów dotyczących tematyki szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w szczególności zagadnień związanych z działaniem organów samorządu terytorialnego. Wśród autorów znaleźli się zarówno uznani akademicy o długim stażu pracy naukowej, jak i naukowcy będący na początku drogi, w tym dawni doktoranci Jubilata.

Wydanie publikacji związane jest z 40-leciem pracy naukowej oraz uhonorowaniem dorobku naukowego Profesora na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Zobacz także: