LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuły Pana Konrada Różowicza w czasopiśmie Monitor Zamówień Publicznych

Category Publikacje

"Skorzystanie w toku udzielania zamówienia z niektórych uprawnień warunkowane jest uprzednio zaistniałymi stanami, w tym wynikającymi z podjętych przez instytucję zamawiającą działań."

W czasopiśmie Monitor Zamówień Publicznych ukazały się artykuły naszego specjalisty z zakresu prawa zamówień publicznych - Pana Konrad Różowicz.

Artykuły dostępne są tutaj:

1. Uprawnienia limitowane zdarzeniami uprzednimi

2. Modyfikacja umowy w trybie z wolnej ręki

 

Zobacz także: