LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Prof. K. Ziemskiego oraz M. Kiełbusa w Gazecie Prawnej z dnia 1 marca 2023 r.

Category Publikacje

Specjalistyczne warsztaty z udziałem (nie)ziemskich prawników!

Zapraszamy na Kongres Perły Samorządu!

"Tegoroczna edycja Kongresu Perły Samorządu zostanie po raz pierwszy wzbogacona o warsztaty dotyczące kluczowych zagadnień związanych z gospodarką komunalną oraz finansami JST. Praktyczne podejście ma umożliwić wymianę doświadczeń i uzupełnienie wiedzy w omawianych obszarach".

artykule autorstwa Maciej Kiełbus oraz Prof. UAM dr hab. Krystian Marek Ziemski zostały przedstawione najważniejsze informacje.

Już teraz zachęcamy do udziału!

Zobacz także: