LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Piotra Kołodziejczaka we Wspólnocie z dn. 30.05.2020 r.

Category Publikacje
"4 lipca ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje stopniowo wchodzą w życie i w zdecydowanej większości już obowiązują. Zasadniczym celem ustawodawcy było radykalne usprawnienie procedury cywilnej, aby uzyskać - jakże pożądany - efekt przyspieszenia rozpoznawania sporów przez sądy powszechne."
 
Najnowszy artykuł mec. Piotra Kołodziejczaka dostępny jest w Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota z dn. 30.05.2020 r.
 
#Wspólnota
Zobacz także: