LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Pana Konrada Różowicza na LEX – Wolters Kluwer

Category Publikacje

Tematem komentarza jest instytucja prawa opcji, przewidziana w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Pan Konrad Różowicz omawia, czym jest prawo opcji, a także dokonuje konkretyzacji klauzul wyrażających to uprawnienie zamawiającego.

Więcej na stronie!

Zobacz także: