LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Krzysztofa Drapińskiego w Monitorze Zamówień Publicznych kwiecień 2023 r.

Category Publikacje

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub podczas jego realizacji dochodzi niekiedy do zajęcia wierzytelności przez komornika, który prowadzi egzekucję przeciwko wykonawcy. Szczególną trudność może sprawić dokonanie oceny, w jaki sposób odnieść zajęcie wierzytelności do wadium lub zabezpieczenia.

Więcej na ten temat w artykule Zajęcie wierzytelności a zwrot wadium lub zabezpieczenia mec. Krzysztofa Drapińskiego. 

Zobacz także: