LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej w czasopiśmie Wodociagi Polskie nr 12/2020

Category Publikacje
"Mijają trzy lata od wejścia w życie Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 dalej także: nowela). Ustawa ta wprowadziła szereg zmian związanych z zasadami prowadzenia postępowania administracyjnego, wśród których na aprobatę zasługują zwłaszcza regulacje dot. administracyjnych kar pieniężnych, zawartych w Dziale IVa."
 
Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej dostępny w czasopiśmie Wodociągi Polskie nr. 12/2020.
Zobacz także: