LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej oraz Magdaleny Kurnatowskiej na Portalu Sozosfera

Category Publikacje

Na skutek zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jakie weszły w życie we wrześniu 2019 r., gminy uzyskały kompetencję do tworzenia i utrzymywania na swoim terenie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. W praktyce z funkcjonowaniem takich punktów wiąże się jednak szereg wątpliwości.

Artykuł Pani mec. Joanny Kostrzewskiej oraz Pani Magdaleny Kurnatowskiej dostępny jest na portalu Sozosfera.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: