LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej na stronie Fundacji FRDL z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Category Publikacje

Nie do rzadkości należą sytuacje zasypywania podmiotów zobowiązanych, często przez tego samego wnioskodawcę i w krótkich odstępach czasu, złożonymi treściowo wnioskami o informację publiczną, konsekwencją czego jest m.in. brak możliwości bieżącej realizacji przez pracowników urzędu przypisanych im zadań, a ostatecznie paraliż pracy.

Artykuł Pani mec. Joanny Kostrzewskiej dostępny jest na Blogu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: