LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej na portalu Sozosfera z dnia 30 marca 2022 r.

Category Publikacje

Dużymi krokami zbliża się termin na dostosowanie zakładów gospodarujących odpadami i posiadanych przez nie decyzji do konkluzji BAT. Ku woli przypomnienia, 17 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została, skierowana do państw członkowskich, Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L208 z 17.08.2018), która odnosi się do emisji przemysłowych (zintegrowanemu zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli).

Artykuł Pani mec. Joanny Kostrzewskiej dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: