LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Grzegorza Józefiaka w Przetargach Publicznych nr 1/2023

Category Publikacje

Organ nadzoru finansowego jest uprawniony do zakazania zawarcia umowy in-house zamawiającemu publicznemu w trybie art. 444 pzp, jednak realizacja tych uprawnień na podstawie wspomnianego przepisu powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Więcej na ten temat w artykule mec. Grzegorza Józefiaka w najnowszym numerze Przetargów Publicznych nr 1/2023!

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: