LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Grzegorza Józefiaka w Monitorze Zamówień Publicznych nr 209/2023

Category Publikacje

Obowiązująca ustawa – Prawo zamówień publicznych w kilku miejscach odnosi się do podziału zamówienia na części oraz uprawnień i obowiązków z tym związanych. Regulacje dotyczą konieczności wskazania powodów niedokonania podziału zamówienia na części oraz uprawnienia do wskazania maksymalnej liczby części, na którą możliwe jest złożenie ofert lub która może być udzielona jednemu wykonawcy.

Więcej na ten temat w artykule mec. Grzegorza Józefiaka w Monitorze Zamówień Publicznych nr 209/2023!

Link do publikacji dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: