LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł mec. Agaty Legat na portalu Sozosfera z dnia 7 czerwca 2022 r.

Category Publikacje

Z punktu widzenia możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kluczowa jest zgodność przedsięwzięcia z planem miejscowym, a dokładniej mówiąc zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie bowiem sprzeczności z tym planem zwalnia organ z konieczności dalszego prowadzenia postępowania. Wydaje on decyzję odmowną, bez przeprowadzania uzgodnień czy analizy raportu.

Artykuł Pani mec. Agaty Legat dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: