LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Martyny Krystman w czasopiśmie Poznański Prestiż nr 6/2022

Category Publikacje

Zgodnie z art. 11 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Intuicja podpowiada, czym są dobra osobiste, jednakże nieczęsto rozważa się to zagadnienie z perspektywy prawa pracy i sytuacji pracownika. Czym więc są „pracownicze dobra osobiste” i jak je chronić?

Artykuł Pani Martyny Krystman dostępny jest w najnowszym numerze czasopisma Poznański Prestiż nr 6/2022

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: