LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Przeglądzie Komunalnym

Category Publikacje

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska od wielu miesięcy zapowiadali kolejne zmiany w prawie odpadowym, a w szczególności w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach. Celem przyspieszenia wprowadzenia części zmian pakiet nowelizacyjny podzielono na kilka odrębnych ustaw.

Artykuł Pana Macieja Kiełbusa dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Zobacz także: