LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Przeglądzie Komunalnym nr 9/2020

Category Publikacje

"Kluczową uchwałą z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, podejmowaną przez radę gminy, jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Określa on fundamentalne dla całego gminnego systemu odpadowego elementy, w tym sposoby postępowania z określonymi frakcjami odpadów komunalnych. Jednocześnie w praktyce jest to uchwała najtrudniejsza do przygotowania i uchwalenia."

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w artykule Pana Macieja Kiełbusa w czaspomiśmie Przegląd Komunalny nr 9/2020.

#MaciejKiełbus #śmieci #regulamin #odpadykomunalne #gmina #uchwała

 
Zobacz także: