LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Gazecie Samorządu Terytorialnego Wspólnota nr 18/2021

Category Publikacje

Zakończenie prac nad kolejną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala na pierwsze podsumowanie i ocenę przyjętych rozwiązań. Niektóre z nich są nie tylko kontrowersyjne, ale nawet obarczone wadami konstrukcyjnymi.

Więcej na ten temat w artykule Pana Macieja Kiełbusa w najnowszym wydaniu czasopisma Wspólnota nr 18/2021!

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: