LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Gazecie Prawnej z dnia 7 grudnia 2022 r.

Category Publikacje

Kwestię zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania reguluje art. 127a ustawy z14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Stosowanie w praktyce art. 127a budzi jednak liczne wątpliwości.

Artykuł z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, pojawiające się na szkoleniach, autorstwa Macieja Kiełbusa dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz także: