LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Gazecie Prawnej z dn. 8 marca 2023 r.

Category Publikacje

Czy istnieje uniwersalny gminny system gospodarki odpadami komunalnymi nadający się do wdrożenia w każdej z niemal 2,5 tys. gmin w Polsce? Czy jednolite ramy prawne tworzone przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwalają na wypracowanie takiego systemu?

Zapraszamy do lektury artykułu Macieja Kiełbusa w Gazecie Prawnej.

Zobacz także: