LinkedIn

PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa w Gazecie Prawnej z dn. 22 marca 2023 r.

Category Publikacje

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego pod względem formalnym co do zasady jest oparta na pełnej dobrowolności. W praktyce samorządowcy coraz częściej stają przed koniecznością umiejętnego ułożenia sobie jej tak, by móc zoptymalizować realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

Zapraszamy do lektury artykułu Macieja Kiełbusa Porozumienia międzygminne w praktyce opublikowanego w Gazecie Prawnej 22 marca 2023 r. 

Zobacz także: